R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Nói thật

  Trước ngày cưới cô gái nói với người
yêu :
- Anh yêu , sau này lấy em , anh có đánh
em không ?
- Không bao giờ !
- Thật chứ anh?
- Thật !
- Anh không lừa dối em đấy chứ?
- Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà ! cứ
hỏi mãi, bực lên , anh lại cho mấy cái
tát bây giờ !

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét