R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Facebook phê...rồi bực

Facebook đừng quá thiết tha
Facebook đã làm nhiều gia tan tành
Facebook ngồi tưởng đâu lành
Facebook ngồi mãi cũng thành ngẫn ngơ
Facebook là chốn thẩn thơ
Facebook ngồi mãi chỉ trơ xương ròm
Facebook ngồi miết vô hòm
Facebook mà nghiện thì còm cả lưng
Facebook ngồi riết tưng tưng
Facebook vào thấy like ưng mỉm cười
Facebook đã nghiện đâm lười
Facebook vào mãi giống đười ươi già
Facebook chốn ít thật thà
Facebook thương ít ghét là nói theo
Facebook lắm kẻ hứa lèo
Facebook tưởng bở mà đèo bồng nhau
Facebook ta chưởi nghe đau
Facebook kẻ có trước,sau đâu nhiều
Facebook bình phê đổ liều
Facebook ta hiểu được nhiêu bạn vàng?
Facebook là chốn tình tang
Facebook mất hết thời gian quá nhiều
Facebook thị phi lắm điều
Facebook Nam vào tìm Kiều dài chân
Facebook Nữ tìm tình nhân
Facebook kết bạn có cần đến nhau?
Facebook có chán,có đau
Facebook vào rỏ hồi lâu sẽ tường!!!

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét