R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Facebook rất tuyệt vời

Ta yêu phây bút rất tuyệt vời
Lúc rảnh rổi ta vào vui chơi
Cùng anh chị em trên phây bút
Thơ thẩn thẩn thờ cứ gọi mời
Một thú vui chơi đà thanh nhã
Bốn phương bằng hữu gọi là nhà
Nối kết năm châu ta thơ thẩn
Bà con bạn hữu vui chơi nha.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét