R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Học bạn trên facebook

Lên phây học hỏi thế mà hay
Thoải mái giao lưu chúng bạn này
Thỏa sức thi tài cùng các chị
Tha hồ chặt chém cứ đều tay
Đường thi lắt lẻo ai người tỏ
Tứ tuyệt reo vần thật đắm say
Lục bát ca dao còn rộn rã
Lên phây học hỏi..thế mà hay.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét