R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Tin ma quỷ

Ông chủ nhà hỏi đứa ở:

- Mày có tin ma quỷ không?

- Thưa không.

- Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sáng nay ổng lại đến tìm mày?

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét