R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

THƠ TẢN MẠN FACEBOOK

Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Thấy mỹ nhân, hảo hán, anh hùng
Gặp luôn cả mấy thằng khùng
Tỏ ra nguy hiểm..."bắp bung" với đời.
Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Thấy nhiều anh chém loạn...hết hồn
Có người vui vẻ, cười luôn
Có người im lặng, lệ buồn rụng rơi.
Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Thấy nhiều em phát chán...lộ h-àng
Nhiều thằng lại thích khoe khoang
Kể về thành tích..."gái làng bốc xôi".
Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Gặp vài thằng rao bán số sim
Mấy cô "Đa cấp" đi tìm
Tờ rơi, quảng cáo...nó ghim quá trời.
Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Để khi buồn, khi nản đọc thơ
Lắm khi mình rõ dại khờ
Đôi khi lại thấy...mộng mơ lắm lời.
Vào phây búc muôn nơi kết bạn
Có nhiều người...hoạn nạn sẻ chia
Có anh...máu mủ cũng lìa
Tranh Danh, đoạt Lợi....khác chi cuộc đời.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét