R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Táo Quân

Gió đưa cành trúc la đà

Con gà sắp thịt có mà trụi lông

Đến ngày làm tết ông Công

Mua đôi chép lửa chép hồng về dâng

Thắp hương khấn táo lâng lâng

Bụng thời bảo dạ hiến dâng lòng thành

Táo lên tấu với trời xanh

Cho con được hưởng an lành phúc may

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét