R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Tháng xuất giá đại lợi (tốt) cho tuổi nữ

Tại sao con gái khi  xuất giá về nhà chồng luôn xem và chọn tháng đại lợi gái xuất giá về nhà chồng. Bởi vì, Người phàm dùng tháng đại lợi thì đặng tròn tốt. Nhưng nếu xuất giá vào tháng Tiểu lợi thì “Phòng Ông – Cô” mà không có cha mạ bên chồng thì được. Như “Phòng nữ phụ mẫu” mà không có cha mẹ bên gái thì được. Vì vậy, để được hạnh phúc trọn vẹn sau khi xuất giá thì hãy chọn tháng Đại Lợi để kết hôn. Tuy nhiên, những tháng nào là tháng Đại Lợi, Tuổi nào thì hợp cưới xin vào tháng nào? Để xem tháng xuất giá chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Tháng xuất giá Đại Lợi ( tốt) cho tuổi nữ

Tuổi nữ
Tháng xuất giá tổt
Tuổi nữ
Tháng xuất giá tốt
Sửu – Mùi
Năm, Mười một
Thìn – Tuất
Tư, Mười
Dần – Thân
Bảy, Tám
Tị – Hợi
Ba, Chín
Mão – Dậu
Giêng, Bảy
Tý – Ngọ ưu
Sáu, Chạp

Tuổi  Sửu – Mùi

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 5 và tháng 11

Tuổi Dần – Thân

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 7 và tháng 8

Tuổi Mão – Dậu

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này tháng giêng và tháng 7

Tuổi Thìn – Tuất

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp Thìn – Tuất là tháng 4 và tháng 10

Tuổi Tỵ – Hợi

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng ba và tháng 9

Tuổi Tý – Ngọ

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 6 và tháng chạp.

Tháng xuất giá tiểu lợi ( được) cho tuổi nữ

Tuổi nữ
Tháng xuất giá tốt
Tuổi nữ
Tháng xuất giá tốt
Sửu – Mùi
Tư, Mười
Thìn – Tuất
Năm, Mười một
Dần – Thân
Ba, Chín
Tị – Hợi
Bảy, Tám
Mão – Dậu
Sáu, Chạp
Tý – Ngọ
Giêng, Bảy

Tuổi  Sửu – Mùi

Tháng xuất giá Tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng 4 và tháng 10

Tuổi Dần – Thân

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng 3 và tháng 9

Tuổi Mão – Dậu

Tháng xuất giá Tiểu lợi cho cặp con giáp này tháng sáu và tháng chạp

Tuổi Thìn – Tuất

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp Thìn – Tuất là tháng 5 và tháng 11

Tuổi Tỵ – Hợi

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng bảy và tháng tám

Tuổi Tý – Ngọ

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng giêng và tháng 7.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét