R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Nông dân ước

Anh ước 1 thảo nguyên đầy
thịt chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy trường sơn đầy xả ớt
Một nhà máy không ngớt mùi mắm tôm
Một dòng sông chan chứa rượu táo
mèo
Để nơi đó anh tháng ngày tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình
em!!!

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét