R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Thọt và lác

Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu
thang nhà chung cư .
Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông thọt
gây sự :
- Mày thích nhìn đểu tao à ?
Không kiềm chế nổi, ông lác tức giận :
- Ông lại song phi đạp cho mày phát
bây giờ .

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét