R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Bởi mê "PHÂY BÚC" (FACEBOOK)

Sang năm tớ bấy mươi tròn
Xin đừng cười tớ già còn lẳng lơ
Già mà vẫn thích làm thơ
Cái đầu thì cứ mơ mơ màng màng
Hôm qua tớ "gặp" cô nàng
Đoán chừng nàng cũng sàn sàn tuổi tôi
Nàng vừa gửi chữ "Anh ơi"
Mà tim tớ đã sục sôi tưng bừng
Ngày vui nhận được tin mừng
Vội chạy ra chợ mua gừng về kho
Bởi vì tớ mắc chứng ho
Sợ nàng phát hiện gay to không chừng
Vợ tớ thì lại đe rằng
"Ông chầu trời sớm thì đừng trách tôi..."!
Không không đừng vội em ơi
Anh còn sống đến chín mươi cơ mờ
Trời cho cái "máu"... làm thơ
Thì anh cứ viết đến giờ... thăng thiên
Nếu mà anh gặp bà Tiên
Thì em cố bớt chút tiền để mua
Xin đừng tính chuyện được thua
Anh mà tốt số thì Vua chẳng bằng
Anh đâu dở ông dở thằng
Bởi mê "phây búc" mới lằng nhằng thôi
Anh thề có đất có trời
Còn lên "phây búc" khối người mê anh
Tóc bạc thì nhuộm thành xanh
Tình yêu xin chớ để dành làm chi!

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét