R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Yêu ảo

Xem mạng ảo cười ra nước mắt
Nghĩ cuộc đời sắp đặt khéo thay
Người phương nọ, kẻ nơi này
Không hề quen biết chẳng hay tính tình
Vậy mà cứ mộng xinh trao tặng
Cảm mến rồi lại chẳng muốn xa
Sáng ra tin nhắn tặng quà
Đêm về chát chít như là trẻ con
Trên mạng ảo lời ngon tiếng ngọt
Nói như là mật rót vào tai
Khiến bao nhiêu kẻ ham tài
Thầm yêu lại khổ khi phai nhạt tình.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét