R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Cách xem tuổi xây nhà

Cách xem tuổi xây nhà, là xem tuổi người đứng ra cúng động thổ khởi công công trình. Việc chọn người đứng cúng cần xem tuổi năm nay xây nhà được hay không, nếu không đươc thì không nên cúng, nếu không được tuổi kể cả xây nhà cho thuê cũng không được cúng . Để xem tuổi ca cần quan tâm 03 vấn đề sau.
  • Một là, năm nay xây nhà người đứng ra cúng không bị hạn Tam Tai
  • Hai là, xem năm xây nhà có bị hạn Hoang ốc hay không
  • Ba là, , xem năm xây nhà có bị phạm Kim Lâu không

Tuổi làm nhà đ sẽẹp nhất là tránh năm tam tai, hoang ốc va kim lâu.
Để hiểu rõ 03 vấn đề trên xin mời Quý vị xem tiếp phần các chọn năm xây nhà phía dưới

Cách chọn năm xây nhà tốt

Lý luận căn bản của phái bát trạch:Phối hợp mệnh quái con người và mệnh quái của ngôi nhà. Nếu như mệnh quái của ngôi nhà và con người phù hợp với nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài phát lộc, công danh sự nghiệp và hạnh phúc gia đình gặp nhiều may mắn, còn ngược lại là hung họa.

1. Cách chọn năm xây nhà theo cách Tính Năm Kim Lâu

Cách tính năm Kim Lâu theo trong Kim Oanh Ký của cố soạn giả Thái Kim Oanh.
Tính Kim Lâu trước 50 Tuổi
Khẩu quyết: khôn – đoài – càn – khảm – cấn – chấn – tốn – ly.Tính Kim Lâu sau 50 tuổi.(Tính từ 50 trở đi).
Khấu quyết: Trung cung – cấn – chấn – tốn – ly –khôn – đoài – càn – khảm
THÊ
30 TUỔI
CÀN
KHẢM
40 TUỔI
TỬ
60 TUỔI
CẤN
20 TUỔI
ĐOÀI
TRUNG ƯƠNG
50 TUỔI
KHÔN
70 TUỔI
CHẤN
THÂN
10 TUỔI
KHÔN
90 TUỔI
LY
SÚC
80 TUỔI
TỐN
Ý nghĩa
Phạm cung Khôn: Nhất Kim lâu thân: Chính kỵ nhất.
Phạm cung Càn: Nhị Kim Lâu thê: kỵ người vợ.
Phạm cung Cấn: Tam Kim Lâu tử: kỵ cho con cái
Phạm cung Tốn: Tứ Kim Lâu lục súc: kỵ súc vật nuôi.

2. Cách chọn tuổi làm nhà tốt theo cách Tính Năm Hoang Ốc

Công thức Hoang ốc tính theo số tuổi của chủ nhân tại thời điểm muốn xây dựng, tu tạo.
Từ năm muốn xây cất, tính lui về năm sanh âm âm lịch để tìm số tuổi. Số tuổi chẵn khởi tại vị trí (A) 10,(B) 20, (C) 30, (D) 40, 50, 60. Quá 60 thì tại A = 70, tại B = 80, nhưng thường ở tuổi quá cao thì ít ai phải xây dựng.
Tại A là nhứt kiết
Tại B là nhì nghi
TạiC là tam địa sát
Tại D là tứ tấn tài
Tại E là ngũ thọ tử
Tại F là lục hoang ốc
Ý nghĩa :
Nhứt kiết an cư thông vạn sự
Nhì nghi tấn thất đại sanh tài
Tam địa sát nhơn do giai đắc bệnh (Sát nhân là bị bệnh)
Tứ tấn tài chi phước lộc lai
Ngũ thọ tử ly thân phòng tử biệt
Lục ốc tạo gia bất khả thành

Đối với số tuổi lẻ ngoài 10, ngoài 20, ngoài 30, ngoài 40, ngoài 50, ngoài 60 thì khởi từ hàng chục đó, theo chiều kim đồng hồ với mỗi lóng tay một tuổi cho đến số tuổi xây dựng. Chỗ dừng gặp phải A, B, C, D, E, F có ý nghĩa tại đó.

3. Chọn tuổi xây nhà cần tránh năm Tam Tai

Mỗi người, cứ 9 năm lại gặp 3 năm tam tai (nghĩa là trong 12 bị mất hết 3 năm xấu). Mỗi lần gặp những năm tam tai, ta sẽ bị nhiều sự rắc rối thật đáng lo ngại: hoặc chết chóc hoặc tù đày hoặc bịnh tật hoặc hao tài tốn của, làm ăn thất bại cho đến việc cất nhà, gả cưới cũng không được. Muốn biết những năm nào bị Tam tai, hãy xem bảng dưới đây:
  
Tuổi
Thân, Tý, Thìn

Năm DầnĐầu tam tai
Năm MẹoGiữa tam tai
Năm ThìnCuối tam tai

Tuổi
Tỵ, Dậu, Sửu

Năm HợiĐầu tam tai
Năm TýGiữa tam tai
Năm SửuCuối tam tai

Tuổi
Dần, Ngọ, Tuất

Năm ThânĐầu tam tai
Năm DậuGiữa tam tai
Năm TuấtCuối tam tai

Tuổi
Hợi, Mẹo, Mùi

Năm TỵĐầu tam tai
Năm NgọGiữa tam tai
Năm MùiCuối tam tai

Các tuổi làm nhà tốt không phạm Kim lâu, Hoang ốc

Các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc
NămTuổi không bị Kim lâuTuổi không bị Hoang Ốc
19-3019, 20, 22, (25), 26,   2819, 20, 22, 25, 26, 28
30-4031, (34), 35, 3731, 34, 35, 37
40-5040, (43), 44, 4640, 43, 44, 46
50-6052, (53), 5852, 53, 55, 58, 59
60-7061, (62), 6761, 62, 64, 67, 68
70-8070, (71), 7670 ,71 ,73 , 76
Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét