R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Chọn tuổi xây nhà cần tránh năm Tam Tai


Mỗi người, cứ 9 năm lại gặp 3 năm tam tai (nghĩa là trong 12 bị mất hết 3 năm xấu). Mỗi lần gặp những năm tam tai, ta sẽ bị nhiều sự rắc rối thật đáng lo ngại: hoặc chết chóc hoặc tù đày hoặc bịnh tật hoặc hao tài tốn của, làm ăn thất bại cho đến việc cất nhà, gả cưới cũng không được. Muốn biết những năm nào bị Tam tai, hãy xem bảng dưới đây:
  
Tuổi
Thân, Tý, Thìn

Năm DầnĐầu tam tai
Năm MẹoGiữa tam tai
Năm ThìnCuối tam tai

Tuổi
Tỵ, Dậu, Sửu

Năm HợiĐầu tam tai
Năm TýGiữa tam tai
Năm SửuCuối tam tai

Tuổi
Dần, Ngọ, Tuất

Năm ThânĐầu tam tai
Năm DậuGiữa tam tai
Năm TuấtCuối tam tai

Tuổi
Hợi, Mẹo, Mùi

Năm TỵĐầu tam tai
Năm NgọGiữa tam tai
Năm MùiCuối tam tai

Các tuổi làm nhà tốt không phạm Kim lâu, Hoang ốc

Các tuổi không phạm kim lâu, hoang ốc
NămTuổi không bị Kim lâuTuổi không bị Hoang Ốc
19-3019, 20, 22, (25), 26,   2819, 20, 22, 25, 26, 28
30-4031, (34), 35, 3731, 34, 35, 37
40-5040, (43), 44, 4640, 43, 44, 46
50-6052, (53), 5852, 53, 55, 58, 59
60-7061, (62), 6761, 62, 64, 67, 68
70-8070, (71), 76
Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét