R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Năm hung, nam không nên tổ chức cưới, nữ không nên về nhà chồng

Tuổi Nam
Năm hung (kỵ)
Tuổi Nữ
Năm hung (kỵ)
Mùi
Mão
Sửu
Thân
Sửu
Dần
Dần
Dậu
Dần
Sửu
Mão
Tuất
Mão
Thìn
Hợi
Thìn
Hợi
Tị
Tị
Tuất

Tuổi Nam
Năm hung (kỵ)
Tuổi Nữ
Năm hung (kỵ)
Ngọ
Sửu
Ngọ
Dậu
Mùi
Dẩn
Mùi
Thân
Thân
Mão
Thân
Mùi
Dậu
Thìn
Dậu
Ngọ
Tuất
Tị
Tuất
Tị
Hợi
Ngọ
Hợi
Thìn
* Lưu ý: Nam và nữ gặp “hung niên” (năm dữ) không nên cưới. Nếu cưới vào năm đó thì sống với nhau khó bền lâu, dễ gặp tai họa, hai tuổi dù hợp nhau cũng không mấy hạnh phúc.

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét